تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم

نگار آقايي1 حسن حيدري2

چکیده :
دستكاري منبع و مخزن مي تواند بر رشد گياه تاثير بگذارد به اين منظور پژوهشی مزرعه ای جهت تعيين اثر دستكاري منبع و مخزن بر خصوصيات سنبله گندم در سال 1392-1391 اجرا گرديد. برگ زدایی (عدم برگ زدایی و حذف کامل برگ ها)، حذف سنبلچه ها (عدم حذف و حذف نصف سنبلچه ها) و نیتروژن (عدم مصرف و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار) سه عامل مورد بررسي بودند. نتایج نشان داد که تیمار عدم حذف سنبلچه ها، عدم مصرف ازت و برگ زدایی کامل تعداد دانه در سنبله بیشتری نسبت به تیمار حذف نصف سنبلچه ها، عدم برگ زدایی و عدم مصرف ازت و تیمار حذف نصف سنبلچه ها، برگ زدایی کامل و مصرف 100 کیلوگرم ازت در هکتار داشت. تیمار عدم حذف سنبلچه ها، عدم مصرف ازت و برگ زدایی کامل وزن سنبله بالاتری نسبت به تیمارهای حذف نصف سنبلچه ها بجز تیمار حذف نصف سنبلچه ها، مصرف 100 کیلوگرم در هکتار ازت و عدم برگ زدایی داشت. با توجه به نتايج مي توان گفت كه گندم رقم پیشتاز داراي محدودیت بیشتری در مخزن تا منبع است.
کلمات کلیدی : حذف برگ، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، نیتروژن


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHZ

مقالات مشابه
 1. optimization of various parameters and its effect on growth and biosurfactant yield from Pseudomonas aeruginosa
 2. حذف هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای از آب توسط جاذب‌های نانو کربن
 3. بررسی اثرعصاره پروپولیس کردستان بر ویژگی‌های‌بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی ماهی قزل آلا
 4. بررسی تاثیر جمعیت های متفاوت کشت گندم و باقلا بر عملکردو کنترل علف های هرزدر شرایط کشت مخلوط
 5. بررسی رابطه بین مصرف کود اوره و سرطان معده
 6. ارزیابی پتانسیل آثار آبیاری با پساب تصفیه¬خانه آب شرب بیرجند
 7. پلاسمای سرد(Cold Plasma)تحولی نوین در صنایع غذایی
 8. اثر کرم خاکی، قارچ ریشه آربوسکولار، و کود گاوی بر غلظت نیتروژن و فسفر خاک پس از برداشت گندم
 9. مروری بر آلاینده نیتروژن اکسید: رویکرد کاهش به وسیله احیای کاتالیستی انتخابی
 10. تاثیر تغذیه برگی غلظت‌های مختلف کلات آهن و اوره بر تشکیل میوه ، عملکرد و کیفیت میوه انگور بیدانه‌سفید
 11. متان حاصل از تخمیر مواد خوراکی در نشخوارکنندگان و راهکارهای کاهش آن
 12. تغییرات توزیع عمودی شاخص کلروفیل برگ گیاه کنجد تحت شرایط رقابت با علف های هرز
 13. Study on Reactions of quinazoline and pyridine Derivatives with Dialkyl acetylenedicarboxylate and Isoquinoline in the Different Condition
 14. Synthesis of Mg/Al layered Double Hydroxide (LDH) Nanoplates for Efficient Removal of Nitarate from Aqueous Solutions
 15. ارزيابي تأثير كاربرد بیوسوپر فسفات و قارچ ميكوريزا بر روی رشد و عملکرد گیاه جو
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب گردشگر و جذب درآمد از فضای سبز شهری
 4. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 5. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 6. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 7. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 8. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 9. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 10. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 11. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 12. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 13. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 14. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 15. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری