مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مهدی فلاحی بخشایش1 طاهره امیر احمدی بخشایش2

چکیده :
ابتلا به استرس شدید بر عملکرد همه انسان های مبتلا، تأثیر منفی می گذارد. اما تأثیر آن بر عملکرد دانش آموزان و دانشجویان بسیار بیشتر و مخرب تر است. بین استرس و یادگیری ارتباطی پیچیده وجود دارد. افزایش اضطراب تا میزان معینی، محرکی است برای بالا بردن یادگیری ، ولی پس از این میزان معین، افزایش اضطراب باعث کاهش در یادگیری میشود و اگر میزان اضطراب بازهم افزایش پیدا کند، این موضوع به این معنی این است که یک سطح مطلوبی از اضطراب برای یادگیری بهینه وجود دارد که پس از این سطح، افزایش استرس نتیجه معکوس داده و ضد سازنده است. در پژوهش حاضر اهمیت درمان استرس در نوجوانان را کاملاً مشخص هست. و باید به آن توجه بسزای شود. یادگیری زمانی اتفاق میافتد که فرد دقت و توجه کافی رو داشته باشد. زمانی که فرد مضطرب هست و استرس دارد، میزان دقت و توجه کم میشه و در نتیجه یادگیری صورت نمی گیرد. استرس شدید باعث میشود خون رسانی و فعالیت مناطقی از مغز که در هوشیاری، توجه، تمرکز و یادگیری نقش دارند، مختل بشود و در نتیجه یادگیری انجام نمیشود. اضطراب و استرس می تواند مانع بزرگی برای موفقیت هر فردی باشد. پژوهش حاضر از نوع مروری و با بررسی منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در آن به تعریف استرس،عوامل موثر در تشدید استرس دانش آموزان و راهکارها و پیشنهادهای درمانی پرداخته شده است.
کلمات کلیدی : استرس دانش آموز درمان تاثیرات


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : رضا شقاقی شهری
کد IOI مقاله : XKAK-KHAKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHAKE

سایر مقالات محل انتشار
 1. الگوی اخلاقی و رفتاری سبک زندگی فاطمی
 2. پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نشخوار فکری و فرانگرانی در دانش آموزان
 3. اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر تنیدگی تحصیلی، کنترل فکر و حرمت خود دانش آموزان دختر
 4. بررسی‌ تاثیر آموزش حضوري در مقایسه‌ با آموزش غیرحضوري بر یادگیري درس ریاضی‌ دانش‌ آموزان پسر کلاس ششم ابتدایی‌
 5. درمان هومیوپاتی و میگرن: مطالعه مروری
 6. مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 7. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین
 8. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین
 9. مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 10. تاثیر روان درمانی انگیزشی بر کنترل هیجانی دانشجویان در شبکه های مجازی
 11. پیش بینی کیفیت زندگی براساس معنای زندگی و نگرش مذهبی در مادران کودکان کم‌توان ذهنی
 12. نقش هوش اجتماعی در پیش بینی استرس شغلی معلمان ابتدایی
 13. بررسی رابطه بین الگوهای تغذیه‌ای با موفقیت تحصیلی دانش آموزان
 14. نقش تنظیم هیجان و حمایت خانواده در پیش‌بینی اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران بخش کرونا بیمارستان امام علی (ع) شهر زاهدان
 15. ارتباط یادگیری مجازی با تحولات آموزشی در سازمان آموزش و پرورش