مقالات چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی

الگوی اخلاقی و رفتاری سبک زندگی فاطمی

نویسندگان : سمیرا گمار1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و انتظام اجتماعی
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : سمیرا گمار
کد IOI مقاله : XKAK-KKGKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KKGKH

پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نشخوار فکری و فرانگرانی در دانش آموزان

نویسندگان : قاسم عبداللهی بقرآبادی1 لیلا آرامی زرج آباد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : قاسم عبداللهی بقرآبادی
کد IOI مقاله : XKAK-KHAHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHAHH

اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر تنیدگی تحصیلی، کنترل فکر و حرمت خود دانش آموزان دختر

نویسندگان : زهره شریفی حبیب آبادی1 قاسم عبداللهی بقرآبادی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : قاسم عبداللهی بقرآبادی
کد IOI مقاله : XKAK-KHAHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHAHK

بررسی‌ تاثیر آموزش حضوري در مقایسه‌ با آموزش غیرحضوري بر یادگیري درس ریاضی‌ دانش‌ آموزان پسر کلاس ششم ابتدایی‌

نویسندگان : محمد نوری الموتی1 عبدالرحیم نوه ابراهیم2 حسن رضا زین آبادی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : محمد نوری الموتی
کد IOI مقاله : XKAK-KHAKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHAKZ

درمان هومیوپاتی و میگرن: مطالعه مروری

نویسندگان : لیلا شکارچی اسداللهی1 دکتر علیرضا فاضلی مهرآبادی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : لیلا شکارچی اسداللهی
کد IOI مقاله : XKAK-KHAKA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHAKA

مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نویسندگان : مهدی فلاحی بخشایش1 طاهره امیر احمدی بخشایش2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : رضا شقاقی شهری
کد IOI مقاله : XKAK-KHAKB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHAKB

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین

نویسندگان : احترام قزلباش1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : مژده نعمتی
کد IOI مقاله : XKAK-KHAKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHAKC

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین

نویسندگان : احترام قزلباش1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : مژده نعمتی
کد IOI مقاله : XKAK-KHAKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHAKD

مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نویسندگان : مهدی فلاحی بخشایش1 طاهره امیر احمدی بخشایش2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : رضا شقاقی شهری
کد IOI مقاله : XKAK-KHAKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHAKE

تاثیر روان درمانی انگیزشی بر کنترل هیجانی دانشجویان در شبکه های مجازی

نویسندگان : مژگان قویمی1 محبوبه رجبی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و انتظام اجتماعی
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : مژگان قویمی
کد IOI مقاله : XKAK-KHBDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHBDF

پیش بینی کیفیت زندگی براساس معنای زندگی و نگرش مذهبی در مادران کودکان کم‌توان ذهنی

نویسندگان : نرگس آزادمنش1 شکریه عبدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : شکریه عبدی
کد IOI مقاله : XKAK-KHBFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHBFH

نقش هوش اجتماعی در پیش بینی استرس شغلی معلمان ابتدایی

نویسندگان : سیده ژاله ابوطالبی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : سیده ژاله ابوطالبی
کد IOI مقاله : XKAK-KHBFK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHBFK

بررسی رابطه بین الگوهای تغذیه‌ای با موفقیت تحصیلی دانش آموزان

نویسندگان : طیبه ابراهیم زاده1 حمیده لاری گل2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اختلالات تغذیه و خوردن و اختلالات خواب - بیداری
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : طیبه ابراهیم زاده
کد IOI مقاله : XKAK-KHBGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHBGZ

نقش تنظیم هیجان و حمایت خانواده در پیش‌بینی اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران بخش کرونا بیمارستان امام علی (ع) شهر زاهدان

نویسندگان : آناهیتا ویسی1 اسما آفتاب2 محمدعلی فردین3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : آناهیتا ویسی
کد IOI مقاله : XKAK-KHCZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHCZC

ارتباط یادگیری مجازی با تحولات آموزشی در سازمان آموزش و پرورش

نویسندگان : مهدی محمودی1 علیرضا فیضی فرد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : کرونا و پیامدهای روانی اجتماعی آن
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : لیلا توکلی صالح
کد IOI مقاله : XKAK-KHCFZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHCFZ

صفحه 1 از 16