بررسی نقوش جانوری در پیکره‌‌های حیوانی دوران قبل از اسلام با رویکرد نمادین

نویسندگان : فاطمه دژم پناه1 پریسا آروند2 زینب رشوند*3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هنرهای ایرانی اسلامی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : زینب رشوند
کد IOI مقاله : XECZ-HDKDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HDKDC

Analytical evaluation of the comparative tasks of municipalities with a comparative approach of urban management methods in Iran and the world

نویسندگان : ENGINEER : SHAHRAM ZENDEH DEL SABET*1*1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، معماری ، مصالح ساختمانی و محیط زیست
آدرس وب سایت کنفرانس : caucong.com
ارسال کننده : شهرام زنده دل ثابت
کد IOI مقاله : XEFB-HDKDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFB-HDKDD

بررسی ویژگی‌های روانسنجی و ساختار عاملی نسخه ایرانی پرسشنامه مقاومت در برابر نفوذ همسالان

نویسندگان : نگار قدیمی باویل علیائی1 دکتر زینب خانجانی2 دکتر تورج هاشمی*3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و انتظام اجتماعی
محل انتشار : سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma3.ir
ارسال کننده : نگار قدیمی باویل علیائی
کد IOI مقاله : XEFA-HDKDE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFA-HDKDE

بررسی فراوانی ابعاد آسیب های روانی در گروهی از افراد LGBT شهر شیراز

نویسندگان : زهرا محمدی پور1 کاظم خرم دل*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و انتظام اجتماعی
محل انتشار : سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma3.ir
ارسال کننده : زهرا محمدی پور
کد IOI مقاله : XEFA-HDKDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFA-HDKDF

بررسی تاثیر عوامل محیط کار بر سلامت روان: صنایع معدنی

نویسندگان : مهسا بابایی1 سید مهدی شیرنگی*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا
محل انتشار : سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma3.ir
ارسال کننده : سید مهدی شیرنگی
کد IOI مقاله : XEFA-HDKDH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFA-HDKDH

بررسی هویت زن از منظر نویسندگان زن در سه رمان منتخب فارسی معاصر از دیدگاه ون¬دایک

نویسندگان : سجاد باقری1 شهلا شریفی2 علی علیزاده*3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : سجاد باقری
کد IOI مقاله : XEHA-HDKDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEHA-HDKDK

بررسی الگوهای اندازه‌گیری رشد هوشمند شهری نمونه‌ موردی بررسی فضای سبز شهرک منظریه شهرکرد

نویسندگان : مصطفی جعفری دهکردی*1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : مصطفی جعفری دهکردی
کد IOI مقاله : XECZ-HDKEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HDKEZ

سیستم مدیریت دود پارکینگ به طور هوشمند با استفاده از جت فن های مقاوم به حرارت

نویسندگان : سعید حضرتی1 سعید مهدی زاده2 علیرضا نامور3 حمید رهبری*4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، معماری ، مصالح ساختمانی و محیط زیست
آدرس وب سایت کنفرانس : caucong.com
ارسال کننده : سعید حضرتی
کد IOI مقاله : XEFB-HDKEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFB-HDKEA

زنان سرپرست خانوار : فرصت ها و چالش ها

نویسندگان : مریم جوهری*1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : كارآفريني و بهره وري
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : icmba.ir
ارسال کننده : مریم جوهری
کد IOI مقاله : XYCF-HDKEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCF-HDKEB

راهکارهای باززنده‌سازی بافت‌های قدیمی شهرهای تاریخی (مطالعه موردی بافت قدیمی شهرکرد)

نویسندگان : مصطفی جعفری دهکردی*1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : مصطفی جعفری دهکردی
کد IOI مقاله : XECZ-HDKEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HDKEC

بررسی عناصر برنامه درسی در الگوی مبتنی بر جامعه به عنوان منبع اطلاعاتی

نویسندگان : عباس عبدلی سجزی1 محسن صفری دستجردی*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : محسن صفری دستجردی
کد IOI مقاله : XEHA-HDKED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEHA-HDKED

تاثیر شبکه حمل و نقل (ITS) بر کیفیت محیط شهری نمونه موردی: تهران و شیراز

نویسندگان : افسون ادریسی*1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، معماری ، مصالح ساختمانی و محیط زیست
آدرس وب سایت کنفرانس : caucong.com
ارسال کننده : افسون ادریسی
کد IOI مقاله : XEFB-HDKEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFB-HDKEE

عملکرد بتن مسلح ژئوپلیمری بر پایه سرباره و متاکائولن در محیط خورنده

نویسندگان : محمدرضا رئوفی1 امید بامحبت*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، معماری ، مصالح ساختمانی و محیط زیست
آدرس وب سایت کنفرانس : caucong.com
ارسال کننده : محمدرضا رئوفی
کد IOI مقاله : XEFB-HDKEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFB-HDKEF

اثر میدان تنش بر طراحی شکل هندسی تونل‌های نعل اسبی

نویسندگان : محمد محمدی*1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، معماری ، مصالح ساختمانی و محیط زیست
آدرس وب سایت کنفرانس : caucong.com
ارسال کننده : محمد محمدی
کد IOI مقاله : XEFB-HDKEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFB-HDKEH

تحلیل حساسیت درز خطی بر پاسخ دینامیکی قاب فولادی واقع بر خاک لایه ای

نویسندگان : محمد قیاسیان1 محمدرضا امینی*2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و سازه ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : محمد رضا امینی
کد IOI مقاله : XECZ-HDKEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HDKEK

صفحه 5431 از 5442