خلوت و تعامل اجتماعی در مجوعه های مسکونی شهرهای جدید(نمونه موردی: فاز دو شهر جدید پرند)

حمیدرضا شیخیه گل زردی1 فرزاد بهمنش نیا2

چکیده :
در طراحی مجموعه هایی که ساکنین آینده آنها مشخص نیستند معمولا مطالعه جمعیت های با ویژگی های فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه، تعیین کننده نیازهای ساکنین آینده است. سازگاری و هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهای کالبدی می تواند منجر به طراحی محیط های مسکونی شود که در وقوع رفتارهای درخور آداب زندگی جمعی و سنت سکونت ساکنین را تشویق نماید. ایجاد تعادل میان خلوت و تعامل اجتماعی امری ضروری است که به وسیله عناصر کالبدی و در بستر فردی و اجتماعی هر جامعه ای و مبتنی بر ارزش های فرهنگی آن میسر می شود. این مقاله به ارائه درست و جامع از خلوت و تعامل اجتماعی در مجموعه های مسکونی انبوه سازی شده می پردازد. به عبارتی دیگر با آگاهی و شناخت این عوامل می توان فضاهایی منتاسب در جهت تعاملات ساکنین و ایجاد خلوت برای آنها در فضاهای مسکونی از لحاظ کالبدی شناسایی و در طراحی معماری لحاظ کرد. مجاورت می تواند یکی از عوامل آغاز رابطه اجتماعی باشد اما به نظر می رسد، شرط کافی آن نباشد.رعایت حقوق سایر آحاد جامعه از جمله همسایگان، تأثیري بسزا در شکل گیري محیط بیرونی مسکن مطلوب خواهد داشت. در واقع، این پژوهش عوامل موثر در ایجاد خلوت مطلوب و تعاملات اجتماعی بین ساکنین مجموعه های مسکونی را مورد بررسی قرار داره و راهکارهایی برای بهبود این عوامل در جهت حرکت به سوی معماری پایدار ارائه می نماید.
کلمات کلیدی : خلوت، تعامل اجتماعی، مجموعه های مسکونی،ساکنین، انبوه سازی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : حمیدرضا شیخیه گل زردی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZCZ

مقالات مشابه
 1. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 2. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 3. خلوت و تعامل اجتماعی در مجوعه های مسکونی شهرهای جدید(نمونه موردی: فاز دو شهر جدید پرند)
 4. تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین
 5. تحلیل خلوت واجتماع پذیری وارتباط دومولفه در پارک های شهری
 6. بررسی راهبردهای ارتقاء کیفیت گردشگری فرهنگی
 7. ارزیابی مولفه های موثر در ایجاد حس تعلق به مکان نمونه موردی شهر اصفهان
 8. طراحی مسکن در مجموعه‌های بلندمرتبه و برج های چند منظوره شهری: مطالعه امکان طراحی مسکن در ترکیب با سایر کاربری‌ها و عرصه‌های عمومی شهر
 9. بررسی شکل‌گیری و عملکرد عنصر هشتی در معماری ایرانی-اسلامی
 10. بررسی تاثیر فروش تراکم مازاد ساختمانی بر شبکه آب شهری (نمونه موردی منطقه مسکونی خیابان دانشگاه شهر قزوین)
 11. تحلیل خلوت وامنیت در پارک های شهری
 12. باز آفرینی فضاهای شهری با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی (نمونه موردی:میدان حسن اباد تهران)
 13. بررسی تطبیقی حریم خصوصی در معماری مساکن عصر حاضر با ویژگی معماری ایرانی-اسلامی
 14. تحلیل الگو های فعالیتی در معماری خانه های قاجار(نمونه موردی:خانه ارشادی اردبیل)
 15. ارتقای سرمایه اجتماعی در بافت تاریخی شهری(نمونه موردی بافت تاریخی شهر کرمان)
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار