بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و نقش آن در توسعه گردشگری شهری، نمونه موردی : بازار زنجان

سولماز احمدی باروق1 زهرا آربونی2 المیرا ابراهیمی3

چکیده :
شهرها و فضاهای شهری نیزبه مثابه بسیاری از مصنوعات بشری و در اثر گذشت زمان، شرایط و موقعیت های اقلیمی، اتفاقات و حوادث گوناگون دست خوش فرسودگی در کالبد و در برخی موارد عملکرد خود گشته اند؛ توجه به بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی شهر و به طور کلی دخالت در بافت قدیم، همواره یکی از مسائل اساسی شهرها می باشد. فرسودگی بافت های کهن شهری پدیده و مساله ای است که اغلب شهرهای کشور با آن مواجه اند، شناخت قابلیت ها و پتانسیل ها ی موجود در این بافت ها، به منظور استفاده بهینه ازآنها و نیز شناخت نارسایی های موجود در این بافت ها، به منظور پرهیز از آنها؛ می تواند راهگشای برنامه ریزان شهری در جهت کاهش انواع نامطلوبیت هایی باشد که از سوی طیفی از خصوصیات بافت های فرسوده بر فضاهای شهری وارد می شود. مقاله حاضر می کوشد تا به ارزیابی و تحلیل پتانسیل ها و نارسایی های بافت فرسوده بازار زنجان و نقش آن در توسعه گردشگری شهری بپردازد. در این پژوهش جهت شناخت عوامل موثر بر توسعه و احیای گردشگری شهرزنجان و ارائه استراتژی و راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه گردشگری از تکنیکSWOT-AHP استفاده شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی ومتکی برمطالعات میدانی وکتابخانه ای نگارندگان و از نوع کاربردی می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استراتژی نوع تدافعی دارای برتری نسبی در مقایسه با سایر استراتژی های چهارگانه می باشد. لذا استراتژیهای توسعه گردشگری و جذب توریسم این شهر بایست به گونه ای تدوین شود که نسبت به رفع نقاط ضعف؛ برطرف ساختن تهدید های فرا روی منطقه اهتمام ورزیده و با رویکرد برنامه ریزی جامع و راهبردی؛ اقدامات و راهکارهای شایسته ای را در راستای بهینه سازی وضع موجود وساماندهی صنعت گردشگری در این شهربه عمل آورد.
کلمات کلیدی : بافت های فرسوده شهری، بهسازی و نوسازی،گردشگری شهری، توسعه پایدار


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icsau.ir
ارسال کننده : سولماز احمدی باروق
کد IOI مقاله : XYAK-ZFEHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAK-ZFEHA

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. تحلیل آشفتگی جریان بر روی سرریز پلکانی سدهای بتنی غلطکی با استفاده از مدل آشفتگی RNG
 2. راهبردهای ارتقای ابعاد اجتماعی در طراحی مجتمع های زیستی از منظر برقراری امنیت محیطی
 3. حضور نور در فضای معماری ایران به منظور روشنایی، گرمایش و القای مفاهیم
 4. تعیین سطح خدمت تقاطع های بدون چراغ راهنمایی بدون استفاده از مقادیر پیش‌فرض HCM برای سرفاصله‌ زمانی بحرانی
 5. مقایسه انرژی جذب شده در دیوارهای برشی فولادی ساده و تقویت‎شده
 6. ارتقا هویت کالبدی در کالبد خیابان شهری، نمونه موردی خیابان امام خمینی مشهد
 7. از خیال تا مثال،تاملی بر مباني روان شناختي ادراك فضا
 8. بررسی رابطه متقابل دگرگونی کالبد محلات تاریخی بر هویت اجتماعی ساکنین. نمونه موردی: محله تاریخی ارامنه اصفهان (جلفا).
 9. تاثیر سیستم جداساز پایه ای بر سازه
 10. تعيين ميزان تاثير نماي ساختمان در مديريت مصرف انرژي – مطالعه موردي، شهر ياسوج
 11. مقاوم‌سازی قاب‌های بتنی مسلّح با استفاده از سیستم مهاربندی فولادی
 12. بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و نقش آن در توسعه گردشگری شهری، نمونه موردی : بازار زنجان
 13. ارزیابی رفتار سازه های ساندویچی تحت اثر انفجار زیر آب
 14. نقش دلبستگی در ارتقاء حس مکان
 15. راهکارهای استفاده از انرژی خورشیدی در معماری در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها با تاکید بر سامانه های فتوولتائیک