بررسی رفتارلرزه ای تیرهای همبند دیوار برشی تحت بار زلزله و مطالعه در مورد مهار میلگردهای قطری

سعید فروغی1 سلیمان بهادر یوکسل*2

چکیده :
چکیده مقاومت در برابر بارهای جانبی توسط مجموعه ای از دیوارهای برشی یا قاب های مهاربندی شده همراه با مجموعه ای از قاب های خمشی صورت می گیرد. در دیوار های برشی بتن آرمه معمولا بازشوهایی برای درب ‚ پنجره و عبور تاسیسات درنظر گرفته می شود. جهت بکارگیری عملکرد متقابل دیوارهای برشی بتن آرمه در دو طرف قسمت بازشوها تیرهای رابطی برای وصل کردن این نوع دیوارهای برشی بتن آرمه تشکیل می گردد. این نوع تیرهای همبند باید سختی لازم در برابر بارهای جانبی را داشته باشند. اگر سختی لازم برای مقابله با بارهای جانبی را نداشته باشد بزرگترین خسارت در برابر زلزله متحمل می گردد. تیرهای همبند علاوه بر بارهای جانبی تحت اثر بارهای محوری ناشی از وزن خودشان به علت ارتفاع زیاد قرار می گیرد که بر رفتار سازه ای تیرهای همبند تاثیر می گذارند. در این مقاله بررسی رفتار لرزه ای تیرهای همبند دیوارهای برشی کوپل شده در اثر بارهای جانبی تیرهایی با ارتفاع های مختلف برای تحلیل و آنالیز در برابر بارهای جانبی در نظر گرفته شده است. برای تحلیل و بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی کوپل شده در برابر نیروی زلزله چهارنمونه ساختمان بتنی دارای دیواربرشی کوپل شده ده طبقه در نظرگرفته شده است. این ساختمان های با تیرهای همبند در ارتفاع های مختلف به صورت دو بعدی مدل سازی و تحلیل و آنالیزهای لازم با نرم افزار ETABS انجام شده است. طبق آیین نامه طراحی و ساخت سازه های بتن آرمه (TS500- 2000) و آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (TEC 2007) نیروی های برشی و لنگرهای خمشی و تغییر مکان های جانبی حاصل از نیروی زلزله وارد بر دیواربرشی کوپل شده و میلگرد های قطری در تیرهای همبند محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی : واژگان كليدي: دیوار برشی کوپل شده، تیرهای همبند، ، تغییرمکان جانبی، بار جانبی،میلگردهای قطری


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : سعید فروغی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZDZ

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls