بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)

فریبا ناروئی1 مصطفی رخشانی مهر2

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان است. این پژوهش به بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه¬ی شهرستان زاهدان و ارائه راهکار به منظور افزایش شادابی و نشاط در برنامه ریزی آموزشی پرداخته بود. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دوره متوسطه دوره دوم شهر زاهدان به تعداد 34500 نفر تشکیل داده بودند که از این تعداد ۳80 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد ۲۹ ماده ای شادکامی آکسفورد (روش نمره گذاری این آزمون شامل ۲۹ عبارت ۴ گزینه ای) بوده است . نتایج پژوهش نشان داد که شادابی، نشاط و وضعیت اقتصادی خانواده در برنامه ریزی آموزشی خصوصا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مؤثر واقع شده است.
کلمات کلیدی : پیشرفت تحصیلی، شادابی، نشاط، برنامه ریزی آموزشی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مصطفی کوچکی
کد IOI مقاله : XBDK-DCBAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCBAZ

مقالات مشابه
 1. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 2. بررسي الگوي رفتاری در محيط مدارس مدرن ( نمونه ي موردی: دبيرستان جهان علوم استان اردبیل )
 3. بررسی قابلیت پیاده راه سازی در فضاهای شهری و ارتباط آن با مولفه سرزندگی شهروندان - مطالعه موردی : خیابان حکیم نزاری شهر بیرجند
 4. تحلیل و اولویت بندی معیارهای کیفیت سرزندگی فضاهای شهری (نمونه مطالعه:جلوخان سی و سه پل اصفهان)
 5. نقش سرزندگي در اجتماع پذيري فضاهاي عمومی شهري (نمونه موردی: پارک مردم همدان)
 6. تحلیل و بررسی ویژگی مسیر های پیاده محور با تاکید بر غنای بصری به روش AHP نمونه موردی:شهر ارومیه
 7. نقش مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی بر نشاط و سرزندگی مسافران (نمونه موردی: محور قزوین- زنجان)
 8. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و امکانات آموزشی و امکانات نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان شوش دانیال
 9. بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی و شادکامی در معلمان ابتدایی
 10. در جستجوی اثربخشی: بررسی تطبیقی تحلیلی شایستگی‌های اجتماعی در میان معلمان ایران و جهان براساس اسناد بالا دستی
 11. بررسی میزان اثرات نوروفیدبک درزندگی وکیفیت وشادکامی افراد جامعه درسنین مختلف در شهرستان گرگان و گنبدکاووس درسال1394
 12. بررسی ارتباط سلامت معنوی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز
 13. بررسی نقش پایگاه اجتماعی - اقتصادی مؤثر بر نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش-آموزان (مطالعه¬ی موردی دانش¬آموزان دبیرستان¬های تیزهوشان کاشان)
 14. رابطه بین نگرش‌های مذهبی با شادکامی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه تهران
 15. بررسي مقايسه اي شادكامي مادران دانش آموزان كم توان ذهني و عادي مقطع ابتدايي شهر آمل (سال تحصيلي 95-1394)
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی تاثیر میزان هوش بر بلوغ عاطفی با منطق فازی
 2. بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی
 3. وابستگی دانش آموزان به تلفن همراه (آسیب ها و راهکارها)
 4. تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده با منطق فازی
 5. برسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان با منطق فازی
 6. بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)
 7. مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی
 8. رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 9. رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 10. پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد
 11. بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی
 12. اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای علایم نقص توجه/ بیش فعالی
 13. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز
 14. بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر
 15. مقایسه ی حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه در متولدین سه دهه ی 50،60 و 70