پویایی سطح تاج پوشش بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌هاي استان چهارمحال و بختیاری

یعقوب ایران‌منش1 محمدکاظم پارساپور2 تورج مختارپور3 حسن جهانبازی4

چکیده :
جنگل‌های زاگرس به عنوان یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های جنگلی کشور محسوب می‌شوند و در حفاظت از منابع آبی، تعدیل آب و هوا و حفظ تنوع زیستی اهمیت دارند. در این تحقیق، به منظور اندازه‌گیری پویایی سطح تاج‌پوشش در این جنگل‌ها در مناطق مختلف، 5 درخت بلوط در هر منطقه انتخاب شدند. روش انجام این تحقیق شامل ایجاد نقاط ثابت برای برداشت تصاویر ثابت از تاج درختان در سال‌های مختلف بود. برای این منظور، پایه‌های فلزی تهیه شده و در چهار جهت اصلی زیر تاج درخت قرار داده شدند. این کار به منظور برداشت تصاویر یکسان از تاج درختان در سال‌های مختلف و امکان مقایسه تغییرات سطح تاج پوشش در این دوره‌ها انجام شد. در مرحله بعد، داده‌های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تغییرات در سطح تاج پوشش در منطقه رحیم‌آباد معنی‌دار بوده و سطح تاج پوشش روند افزایشی نشان داده است در حالیکه در منطقه گل‌سفید، تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد. با توجه به اهمیت شاخص سطح تاج پوشش و سطح برگ در اکوسیستم‌های جنگلی و ارتباط آن با عوامل مختلف، تحلیل‌های دقیق‌تر و تعداد نمونه‌های بیشتر می‌توانند به نتایج مفهومی‌تری منجر شوند.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: شاخص سطح برگ، اکوسیستم زاگرس، تصویربرداری تاج


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و پایش کمی و کیفی بوم‌سازگان‌ها
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : محمدکاظم پارساپور
کد IOI مقاله : XGKB-KFFEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFEA

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 4. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 5. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 6. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 7. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 8. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 9. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 10. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 11. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 12. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 13. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 14. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری
 15. بررسی تأثیر فعالیت های انسانی بر عناصر چوبی در جنگل