مقالات اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

بررسی تاثیر میزان هوش بر بلوغ عاطفی با منطق فازی

نویسندگان : فریبرز جباری فرد1 محمد مرادی2 حکیمه قاسم پور3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : حکیمه قاسم پور
کد IOI مقاله : XBDK-DBFKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DBFKE

بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی

نویسندگان : فریبرز جباری فرد1 عذرا خدایی2 ایران کیانپور3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : ایران کیانپور
کد IOI مقاله : XBDK-DBGBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DBGBA

وابستگی دانش آموزان به تلفن همراه (آسیب ها و راهکارها)

نویسندگان : پریسا اسدالهی1 هادی پورشافعی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : پریسا اسدالهی
کد IOI مقاله : XBDK-DCZBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCZBH

تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده با منطق فازی

نویسندگان : فاطمه خدابخشی1 زهره معتمدی نژاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : زهره معتمدی نژاد
کد IOI مقاله : XBDK-DCZKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCZKF

برسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان با منطق فازی

نویسندگان : فاطمه خدابخشی1 محدثه رئیسی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : محدثه رئیسی
کد IOI مقاله : XBDK-DCABD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCABD

بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)

نویسندگان : فریبا ناروئی1 مصطفی رخشانی مهر2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مصطفی کوچکی
کد IOI مقاله : XBDK-DCBAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCBAZ

مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی

نویسندگان : زهره مظاهری طهرانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : زهره مظاهری طهرانی
کد IOI مقاله : XBDK-DCDBZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCDBZ

رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

نویسندگان : امید سالاری1 دکتر فاطمه شهابی زاده2 دکتر محمد رضا میری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : امید سالاری
کد IOI مقاله : XBDK-DCEZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCEZC

رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

نویسندگان : امید سالاری1 دکتر فاطمه شهابی زاده2 دکتر محمد رضا میری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : امید سالاری
کد IOI مقاله : XBDK-DCEZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCEZD

پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد

نویسندگان : مدینه آقایی1 احمد میرجعفری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : زینب کریمی
کد IOI مقاله : XBDK-DCEBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCEBA

بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی

نویسندگان : مجتبی فرهمند1 اسماعیل جعفری2 الهام داودی فارسانی3 طیبه شریفی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBDK-DCFDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCFDB

اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای علایم نقص توجه/ بیش فعالی

نویسندگان : حمیده میرشمسی1 فاطمه صادقی2 مهدیه آزادی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فاطمه صادقی
کد IOI مقاله : XBDK-DCFHF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCFHF

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز

نویسندگان : سوسن دیده دار1 فاطمه صادقی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فاطمه صادقی
کد IOI مقاله : XBDK-DCGAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCGAK

بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر

نویسندگان : مرضیه منصوری1 دکتر مریم فاتحی زاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات و آسیب های اجتماعی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مرضیه منصوری حبیب آبادی
کد IOI مقاله : XBDK-DCHEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCHEF

مقایسه ی حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه در متولدین سه دهه ی 50،60 و 70

نویسندگان : پانته آ وثوقی1 افسانه طاهری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : پانته آ وثوقی
کد IOI مقاله : XBDK-DCKCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCKCK

صفحه 1 از 11